خوب من میخوام امروز در مورد روش ساختن یک کیف چرمی زنانه براتون صحبت کنم، امروز با کامل تعجب متوجه میشید که ساختن یک کیف چرم به صورت دستی خیلی خیلی سادست. بزنیم بریم:

ادامه مطلب “ساخت کیف چرمی دست دوز”