خوب من میخوام امروز در مورد روش ساختن یک کیف چرمی زنانه براتون صحبت کنم، امروز با کامل تعجب متوجه میشید که ساختن یک کیف چرم به صورت دستی خیلی خیلی سادست. بزنیم بریم:

مرحله اول: ساخت الگو

اولین مرحله ترسیم مدل مورد نظرمون بر روی کاغذ
در این مرحله ما قبل از اینکه کار بر روی چرم رو شروع کنیم ایده مورد نظرمون رو بر روی کاغذ الگو میکشیم بعد از اینکه ماکتمونو ساختیم اونو از لحاظ زیبایی و عملکرد بررسی میکنیم.

[img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/FJ74NHNIE7J5QX1.LARGE_.jpg” alt=”” width=”375″ height=”0″ ][img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/FNE4CD1IE7J5QX3.LARGE_.jpg” alt=”” width=”375″ height=”0″ ][img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/FOEZBIIIE7J9HVU.LARGE_.jpg” alt=”” width=”120″ height=”0″ ]
مرحله دوم :برش چرم

الگومون رو روی چرم قرار میدهیم برای اینکه الگو تز روی چرم لیز نخورد اونو به وسیله چسب نواری ثابت میکنیم دقت کنید اول بزرگترین قسمت چرم را برش میدهیم و بعد قسمت های کوچکتر از گوشه ها در میاوریم این کار باعث میشه در مصرف چرممون صرفه جویی کنیم
فراموش نکنید برای برش چرم از چاقویی تیز استفاده کنید

[img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/FXWI32EIE7J5QXA.MEDIUM.jpg” alt=”” width=”500″ height=”1″ ][img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/FNSY8NAIE7J5QXB.LARGE_.jpg” alt=”” width=”158″ height=”1″ ]

مرحله سوم: آماده شدن برای دوخت
جهت آماده شدن برای دوخت، لبه های کار را با گروور خط بکشید و چهارگوشه آن را با پانچ دوار مشخص کنید.سپس لبه ها را با لبه گیر ببرید و با قرار دادن چوب پنبه زیر قسمت هایی که نیاز به سوراخ کردن دارد از آسیب دیدن کار جلوگیری کنید و حالا با درفش شروع به سوراخ کردن کنید.

[img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/F41HZ6HIE7J5QXF.MEDIUM.jpg” alt=”” width=”150″ height=”0″ ][img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/F4DRN3LIE7J5QXG.LARGE_.jpg” alt=”” width=”477″ height=”0″ ][img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/F9HWRWNIE7J5QXH.LARGE_.jpg” alt=”” width=”150″ height=”0” ]

 

مرحله چهارم: علامت گذاری خط تا
به وسیله خودکاری که جوهر آن تمام شده است خط تا مشخص کنید. چرم را خیس کنید و برگردانید سپس به وسیله یک چکش چوبی خط تای مورد نظر رو از طریق وارد کردن ضربه های آرام مشخص کنید.

[img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/FIN0SEPIE7J5QXD.LARGE_.jpg” alt=”” width=”700″ height=”0″ ][img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/F6PBHFFIE7J5QXU.LARGE_.jpg” alt=”” width=”350″ height=”0″ ][img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/FG65FTTIE7J5QXQ.LARGE_.jpg” alt=”” width=”350″ height=”0″ ]

مرحله پنجم: صیقل دادن لبه ها
برای این کار لبه ها را به وسیله سمباده-روغن زیتون-کتیرا و سیریش صیقل دهید. لازم نیست که لبه ها زیاد براق باشد اما نیاز است که لبه ها صیقل داده شود و از خامی در آید.

[img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/FMXAFPGIE7J5QXM.LARGE_.jpg” alt=”” width=”700″ height=”0″ ][img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/F05KJ1AIE7J5QXL.LARGE_.jpg” alt=”” width=”532″ height=”0″ ][img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/FWEBV4EIE7J5QYV.LARGE_.jpg” alt=”” width=”168″ height=”0″ ]

مرحله ششم: پولیش چرم
اول با واکس مخصوص چرم، چرم را تمیز کنید و یک دستمال روی آن بکشید و بعد یک لایه نازک روغن زیتون روی آن بکشید. روغن زیتون باعث می شود تا چرم تیره تر و نرم تر شود.

[img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/F9SRIT7IE7J5QY5.LARGE_.jpg” alt=”” width=”350″ height=”0″ ][img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/FLIHMPCIE7J5QYM.LARGE_.jpg” alt=”” width=”350″ height=”0″ ]

مرحله هفتم: دوختن
بعد از اینکه چرم و لبه ها را صیقل دادید وارد مرحله دوختن شوید. برای این کار از نخ و دوعدد سوزن به طریق کوک زدن استفاده کنید، تا دوخت پیوسته ای داشته باشید.

[img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/FKGLDP4IE7J5QZN.LARGE_.jpg” alt=”” width=”120″ height=”0″ ][img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/F6J8SG2IE7J5R0E.LARGE_.jpg” alt=”” width=”375″ height=”0″ ][img src=”http://www.karibeh.com/wp-content/uploads/2015/12/FFR80AFIE7J5R14.LARGE_.jpg” alt=”” width=”375″ height=”0″ ]

خب من مراحل تا اینجا مراحل ساخت یک کیف چرمی رو توضیح دادم . در روزهای آینده سعی میکنم مراحل ساخت بند کیف چرمی رو توضیح بدم.

امیدوارم که مطالب امروز براتون مفید بوده باشه.